SERIES 225

Dùng để bơm nhựa đường và phục vụ cho các ngành công nghiệp nặng

BƠM NHỰA ĐƯỜNG ( ASPHALT PUMP )

Viking Asphalt Pumps are offered in three versions:
General Purpose Pumps - Ideal for low pressure transfer of clean blended or cutback asphalts
Heavy Duty Pumps...

SERIES 224

Dùng để bơm nhựa đường và phục vụ cho các ngành công nghiệp nặng