LQ 4125

Dùng để bơm dầu FO và các loại hóa chất công nghiệp