Clincher gearmotor series

Ứng dụng trong ngành thực phẩm, rượu bia nước giải khát , khuấy hóa chất