SERIES MB

Phủ bằng nhôm đen. Đơn giản, gọn nhẹ và chi phí thấp, do đã giảm số bộ phận. Sử dụng cơ học khởi động màng...