BƠM DẦU SEEMSAN - INDIAN

Dùng để bơm các loại Hóa chất như :
- Dầu nhẹ: dầu DO, dầu biến thế, dầu bôi trơn…
- Dầu nặng: dầu FO, dầu thô, dầu...