BƠM MÀNG HIỆU MARATHON - Standard Duty Metallic Pumps

Bơm màng đôi hoạt động bằng khí nén hiệu Marathon - USA, vật liệu kim loại chuyên dùng để bơm hóa chất ứng dụng trong ngành...