Bơm màng sandpiper Series S15-Non-metallic

Bơm màng hoạt động bằng khí nén vật liệu nhựa, kích cỡ cổng 1-1/2inch hiệu Sandpiper-Mỹ