Bơm màng SANPIPER S30-Metallic

Bơm màng Sandpiper S30 hoạt động bằng khí nén vật liệu kim loại, kích cỡ cổng 3inch hiệu Sandpiper-Mỹ
Dùng để bơm hóa chất...