BƠM MÀNG HIỆU SANDPIPER - Standard Duty Metallic Pumps - Series S05,S1F,S15,S20,S30

Bơm màng đôi hoạt động bằng khí nén hiệu Sandpiper - USA, vật liệu kim loại chuyên dùng để bơm hóa chất ứng dụng trong ngành...