BƠM MÀNG HIỆU SANDPIPER - Standard Duty Metallic Pumps - Series S05,S1F,S15,S20,S30

Bơm màng đôi hoạt động bằng khí nén hiệu Sandpiper - USA, vật liệu kim loại chuyên dùng để bơm hóa chất ứng dụng trong ngành...

Bơm màng SANPIPER S30-Metallic

Bơm màng Sandpiper S30 hoạt động bằng khí nén vật liệu kim loại, kích cỡ cổng 3inch hiệu Sandpiper-Mỹ
Dùng để bơm hóa chất...

Bơm màng Sandpiper Series S20-Non-metallic

Bơm màng hoạt động bằng khí nén vật liệu nhựa, kích cỡ cổng 2inch hiệu Sandpiper-Mỹ

Bơm màng Sandpiper Series S20-Metallic

Bơm màng hoạt động bằng khí nén vật liệu kim loại, kích cỡ cổng 2inch hiệu Sandpiper-Mỹ

Bơm màng sandpiper Series S15-Non-metallic

Bơm màng hoạt động bằng khí nén vật liệu nhựa, kích cỡ cổng 1-1/2inch hiệu Sandpiper-Mỹ

BƠM MÀNG HIỆU SANDPIPER - Standard Duty Non Metallic - SeriesPB1/4, S05,S07,S10,S1F,S15,S20,S30

Bơm màng đôi hoạt động bằng khí nén hiệu Sandpiper - USA , vật liệu nhựa chuyên dùng để bơm hóa chất ứng dụng trong ngành : Sơn...