BƠM BÁNH RĂNG TUTHILL - USA

Bơm bánh răng tuthill dùng để bơm Hóa chất như :
- Dầu: dầu FO, DO, dầu biến thế, dầu bôi trơn…
- Dung dịch: Cồn, Benzen, chất...