BƠM MÀNG HIỆU SANDPIPER - Standard Duty Non Metallic - SeriesPB1/4, S05,S07,S10,S1F,S15,S20,S30

Bơm màng đôi hoạt động bằng khí nén hiệu Sandpiper - USA , vật liệu nhựa chuyên dùng để bơm hóa chất ứng dụng trong ngành : Sơn...