MODEL SARA 100

THE GEAR PUMP ( STAINLESS STEEL ) FOR MOLASSES, VEDAN,
ACIDIFIER,
PALM FATTY

MODEL SARA 25

Ứng dụng trong ngành thực phẩm và sản xuất thức ăn gia súc như bơm mật rỉ đường , bơm kem , bơm chocolate, bơm dầu gội...