Series OMNI – Công suất lớn

Series OMNI – Công suất lớn - Bơm kiểu màng cơ khí, hoạt động heavy duty (24/24g).
Màng bơm: Teflon; điện áp 3 pha, 50 Hz