ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC MOTOR NORD - GERMANY Model SK01F-90L/4

Dùng để khuấy hóa chất trong ngành xử lý nước thải công nghiệp...

MOTOR GIẢM TỐC NORD - GERMANY LOẠI GEARED MOTORS - STANDARD Helical Series

Motor giảm tốc nord là giải pháp truyền động hàng đầu tại Việt Nam. Các sản phẩm đa dạng và nổi tiếng của hãng Nord...

BƠM MÀNG HIỆU SANDPIPER - Standard Duty Metallic Pumps - Series S05,S1F,S15,S20,S30

Bơm màng đôi hoạt động bằng khí nén hiệu Sandpiper - USA, vật liệu kim loại chuyên dùng để bơm hóa chất ứng dụng trong ngành...

SCHAEFFER'S #137ND PHỤ GIA CHO DẦU NHIÊN LIỆU DIESEL HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH THẤP

Diesel Treat 2000® Premium Diesel là một phụ gia nhiên liệu hiệu suất cao cho tất cả các mùa nhằm tăng cường tiết kiệm nhiên...

SERIES H32 VIKING PUMP- USA

Dùng để bơm hóa chất như :
- Dầu: dầu FO, DO, dầu biến thế, dầu bôi trơn…
- Dung dịch: Cồn, Benzen, chất thơm, Ete, Xeton, dầu...

SERIES 4195

Dùng để bơm trung chuyển các loại hóa chất như :
- Dầu: dầu FO, DO, dầu biến thế, dầu bôi trơn…
- Dung dịch: Cồn, Benzen, chất...