PUMPER PARTS - PHỤ TÙNG CHO BƠM MÀNG WILDEN - USA

Dùng để thay thế phụ tùng cho bơm màng sử dụng bằng máy nén khí ( AODD ) pumps.