HL 4195

Dùng để bơm dầu FO và các loại hóa chất công nghiệp