Series 100 – Chemtech

Series 100 – Chemtech - Hoạt động bằng màng cơ khí kèm phụ kiện: Đầu bơm: Nhựa San acrylic, màng bơm: Hypalon, đệm bơm: Teflon, dòng điện...

Series A Plus - Pulsatron

Series A Plus - Pulsatron - Bơm kiểu điện tử, hoạt động heavy duty (24/24g). Đầu bơm: PVC, màng bơm: Teflon, bi: Ceramic, dòng điện: 1...

Series E Plus - Pulsatron

Series E Plus - Pulsatron - Bơm kiểu điện tử, hoạt động heavy duty (24/24g). Đầu bơm: PVC, màng bơm: Teflon, bi: Ceramic, dòng điện: 1...

Series OMNI – Công suất lớn

Series OMNI – Công suất lớn - Bơm kiểu màng cơ khí, hoạt động heavy duty (24/24g).
Màng bơm: Teflon; điện áp 3 pha, 50 Hz