BƠM MÀNG HIỆU SANDPIPER - Flap Valve Metallic Pumps

Bơm màng van lá hoạt động bằng khí nén hiệu Sandpiper - USA , vật liệu inox chuyên dùng để bơm hóa chất ứng dụng trong ngành...