Hạt nhựa trao đổi ion Jacobi K8 - SWEDEN

Sử dụng hạt nhựa trao đổi ion để loại bỏ các ion tự do trong nước sau khi đã qua lọc than hoạt tính. Vật...