SERIES 225

Dùng để bơm nhựa đường và phục vụ cho các ngành công nghiệp nặng