HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC HOSANA -103

Hỗn hợp HOSANA – 103 sử dụng để xử lý nước nồi hơi là chất lỏng màu vàng nhạt, có độ nhờn và phân tán cao...