Bơm màng Sandpiper Series S20-Non-metallic

Bơm màng hoạt động bằng khí nén vật liệu nhựa, kích cỡ cổng 2inch hiệu Sandpiper-Mỹ