Thông tin liên hệ


Công Ty TNHH V.N.K

Địa chỉ: 210/18 An Dương Vương , Phường 16, Quận 08 , TP. HCM
Điện thoại: 0283 500 5068 - 0285 4063116
Fax: 0285 4063117