ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC MOTOR NORD - GERMANY Model SK01F-90L/4

Dùng để khuấy hóa chất trong ngành xử lý nước thải công nghiệp...